Preisliste 2024

Alle Preise sind in EUR/Woche

Download PDF
Model Year Kojen Kaution
1.1.-10.5.24
11.5.-24.5.24
25.5.-14.6.24
15.6.-5.7.24
6.7.-19.7.24
20.7.-16.8.24
17.8.-30.8.24
31.8.-6.9.24
7.9.-13.9.24
14.9.-20.9.24
21.9.-27.9.24
28.9.24 >
Dufour 335 GL 2014 6 1.000,00 € 1.500,00 € 1.950,00 € 2.150,00 € 2.350,00 € 2.750,00 € 3.050,00 € 2.350,00 € 2.150,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.550,00 € 1.500,00 €
Dufour 350 GL 2016 8 1.000,00 € 1.600,00 € 2.100,00 € 2.300,00 € 2.650,00 € 3.100,00 € 3.400,00 € 2.650,00 € 2.300,00 € 2.150,00 € 2.150,00 € 1.650,00 € 1.600,00 €
Dufour 375 GL 2013 8 1.500,00 € 1.750,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.900,00 € 3.350,00 € 3.600,00 € 2.900,00 € 2.500,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 1.800,00 € 1.750,00 €
Dufour 382 GL 2016 8 1.500,00 € 2.050,00 € 2.550,00 € 2.950,00 € 3.350,00 € 3.550,00 € 4.000,00 € 3.350,00 € 2.950,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.100,00 € 2.050,00 €
Dufour 382 GL 2016 8 1.500,00 € 2.050,00 € 2.550,00 € 2.950,00 € 3.350,00 € 3.550,00 € 4.000,00 € 3.350,00 € 2.950,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.100,00 € 2.050,00 €
Dufour 390 GL 2022 8 2.000,00 € 2.350,00 € 2.850,00 € 3.450,00 € 3.750,00 € 4.250,00 € 4.550,00 € 3.750,00 € 3.450,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.400,00 € 2.350,00 €
Dufour 412 GL 2017 8 2.000,00 € 2.350,00 € 2.850,00 € 3.450,00 € 3.750,00 € 4.100,00 € 4.550,00 € 3.750,00 € 3.450,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.400,00 € 2.350,00 €
Dufour 41 GL 2024 8 2.000,00 € 2.750,00 € 3.400,00 € 4.100,00 € 4.450,00 € 4.800,00 € 5.150,00 € 4.450,00 € 4.100,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 2.800,00 € 2.750,00 €
Dufour 41 GL 2024 10 2.000,00 € 2.750,00 € 3.400,00 € 4.100,00 € 4.450,00 € 4.800,00 € 5.150,00 € 4.450,00 € 4.100,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 2.800,00 € 2.750,00 €
Dufour 430 GL 2023 10 2.000,00 € 2.850,00 € 3.550,00 € 4.350,00 € 4.700,00 € 5.050,00 € 5.450,00 € 4.700,00 € 4.350,00 € 3.850,00 € 3.850,00 € 2.950,00 € 2.850,00 €
Dufour 430 GL 2021 10 2.000,00 € 2.750,00 € 3.450,00 € 4.250,00 € 4.650,00 € 4.950,00 € 5.400,00 € 4.650,00 € 4.250,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 2.850,00 € 2.750,00 €
Dufour 430 GL 2020 10 2.000,00 € 2.750,00 € 3.450,00 € 4.250,00 € 4.650,00 € 4.950,00 € 5.400,00 € 4.650,00 € 4.250,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 2.850,00 € 2.750,00 €
Dufour 460 2020 10 2.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 4.450,00 € 4.850,00 € 5.200,00 € 5.600,00 € 4.850,00 € 4.450,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 3.100,00 € 3.000,00 €
Dufour 460 2018 10 2.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 4.450,00 € 4.850,00 € 5.200,00 € 5.600,00 € 4.850,00 € 4.450,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 3.100,00 € 3.000,00 €
Dufour 460 2017 10 2.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 4.450,00 € 4.850,00 € 5.200,00 € 5.600,00 € 4.850,00 € 4.450,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 3.100,00 € 3.000,00 €
Dufour 460 2016 10 2.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 4.450,00 € 4.850,00 € 5.200,00 € 5.600,00 € 4.850,00 € 4.450,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 3.100,00 € 3.000,00 €
Dufour 460 2017 10 2.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 4.450,00 € 4.850,00 € 5.200,00 € 5.600,00 € 4.850,00 € 4.450,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 3.100,00 € 3.000,00 €
Dufour 460 GL 3 cab 2017 8 2.000,00 € 2.900,00 € 3.650,00 € 4.400,00 € 4.750,00 € 5.050,00 € 5.500,00 € 4.750,00 € 4.400,00 € 3.950,00 € 3.950,00 € 3.000,00 € 2.900,00 €
Dufour 470 GL 2022 10 2.500,00 € 3.550,00 € 4.200,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 5.850,00 € 6.450,00 € 5.500,00 € 5.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 3.650,00 € 3.550,00 €
Dufour 470 GL 2023 10 2.500,00 € 3.550,00 € 4.200,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 5.850,00 € 6.450,00 € 5.500,00 € 5.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 3.650,00 € 3.550,00 €
Dufour 530 GL 2021 10 3.500,00 € 4.950,00 € 6.050,00 € 6.500,00 € 7.650,00 € 8.700,00 € 9.500,00 € 7.650,00 € 6.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 5.100,00 € 4.950,00 €
Elan 40 Impression 2016 8 1.500,00 € 2.200,00 € 2.650,00 € 3.200,00 € 3.600,00 € 3.900,00 € 4.200,00 € 3.600,00 € 3.200,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.250,00 € 2.200,00 €
Elan 444 Impression 2013 10 2.000,00 € 2.250,00 € 2.700,00 € 3.300,00 € 3.800,00 € 4.250,00 € 4.450,00 € 3.800,00 € 3.300,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.300,00 € 2.250,00 €
Elan GT5 2018 8 2.500,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.300,00 € 3.600,00 € 3.900,00 € 4.350,00 € 3.600,00 € 3.300,00 € 3.050,00 € 3.050,00 € 2.850,00 € 2.800,00 €
Grand Soleil 37 R 2010 8 2.000,00 € 2.200,00 € 2.450,00 € 2.550,00 € 2.750,00 € 3.000,00 € 3.550,00 € 2.750,00 € 2.550,00 € 2.550,00 € 2.550,00 € 2.250,00 € 2.200,00 €
Grand Soleil 43 2005 8 2.000,00 € 2.200,00 € 2.300,00 € 2.550,00 € 2.750,00 € 3.100,00 € 3.650,00 € 2.750,00 € 2.550,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.250,00 € 2.200,00 €
Grand Soleil 44 2023 8 3.000,00 € 4.300,00 € 4.950,00 € 5.200,00 € 5.500,00 € 5.800,00 € 6.050,00 € 5.500,00 € 5.200,00 € 5.100,00 € 5.100,00 € 4.400,00 € 4.300,00 €
Grand Soleil 44 2022 8 3.000,00 € 4.300,00 € 4.950,00 € 5.200,00 € 5.500,00 € 5.800,00 € 6.050,00 € 5.500,00 € 5.200,00 € 5.100,00 € 5.100,00 € 4.400,00 € 4.300,00 €
Grand Soleil 45 2005 8 2.500,00 € 2.450,00 € 2.550,00 € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.350,00 € 3.900,00 € 3.100,00 € 2.900,00 € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.550,00 € 2.450,00 €
Grand Soleil 45 2004 8 2.500,00 € 2.450,00 € 2.550,00 € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.350,00 € 3.900,00 € 3.100,00 € 2.900,00 € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.550,00 € 2.450,00 €
Grand Soleil 46.3 2004 10 2.500,00 € 2.450,00 € 2.550,00 € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.350,00 € 3.900,00 € 3.100,00 € 2.900,00 € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.550,00 € 2.450,00 €
Grand Soleil 50 2005 10 3.000,00 € 3.150,00 € 3.450,00 € 3.650,00 € 4.150,00 € 4.350,00 € 5.100,00 € 4.150,00 € 3.650,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.250,00 € 3.150,00 €
Grand Soleil 52 LC 2024 8 4.000,00 € 7.050,00 € 8.050,00 € 9.150,00 € - - - - - - 8.350,00 € 7.300,00 € 7.050,00 €
Hanse 385 2013 6 1.500,00 € 1.900,00 € 2.300,00 € 2.550,00 € 2.850,00 € 3.450,00 € 3.600,00 € 2.850,00 € 2.550,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.000,00 € 1.900,00 €
Hanse 445 2012 10 2.000,00 € 2.250,00 € 2.700,00 € 3.200,00 € 3.750,00 € 4.100,00 € 4.500,00 € 3.750,00 € 3.200,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.300,00 € 2.300,00 €
Hanse 458 2020 8 2.500,00 € 2.750,00 € 3.450,00 € 4.250,00 € 4.650,00 € 4.850,00 € 5.400,00 € 4.650,00 € 4.250,00 € 3.550,00 € 3.550,00 € 2.850,00 € 2.750,00 €
Hanse 458 2019 8 2.500,00 € 2.750,00 € 3.450,00 € 4.250,00 € 4.650,00 € 4.850,00 € 5.400,00 € 4.650,00 € 4.250,00 € 3.550,00 € 3.550,00 € 2.850,00 € 2.750,00 €
Hanse 505 2017 12 3.000,00 € 3.950,00 € 4.450,00 € 5.550,00 € 6.350,00 € 6.550,00 € 7.500,00 € 6.350,00 € 5.550,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.100,00 € 3.950,00 €
Hanse 505 2018 12 3.000,00 € 3.950,00 € 4.450,00 € 5.550,00 € 6.350,00 € 6.550,00 € 7.500,00 € 6.350,00 € 5.550,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.100,00 € 3.950,00 €
Hanse 508 2019 12 3.000,00 € 4.250,00 € 4.650,00 € 5.750,00 € 6.650,00 € 6.850,00 € 7.850,00 € 6.650,00 € 5.750,00 € 4.850,00 € 4.850,00 € 4.400,00 € 4.250,00 €
Jeanneau 57 2015 6 4.000,00 € 3.950,00 € 4.550,00 € 5.350,00 € 6.050,00 € 7.050,00 € 8.050,00 € 6.050,00 € 5.350,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 4.100,00 € 3.950,00 €
Oceanis 45 2013 10 2.000,00 € 2.450,00 € 2.850,00 € 3.500,00 € 4.100,00 € 4.400,00 € 4.700,00 € 4.100,00 € 3.500,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.550,00 € 2.450,00 €
Oceanis 46.1 2020 12 2.000,00 € 3.300,00 € 3.900,00 € 4.650,00 € 5.700,00 € 5.950,00 € 6.550,00 € 5.700,00 € 4.650,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.350,00 € 3.350,00 €
Oceanis 50 2013 13 2.500,00 € 3.250,00 € 3.850,00 € 4.650,00 € 5.700,00 € 6.050,00 € 6.550,00 € 5.700,00 € 4.650,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.350,00 € 3.350,00 €
Oceanis 60 2015 6 4.000,00 € 5.400,00 € 6.300,00 € 7.100,00 € 7.850,00 € 9.100,00 € 10.150,00 € 7.850,00 € 7.100,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 5.600,00 € 5.400,00 €
Oceanis Clipper 411 2003 10 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.300,00 € 2.650,00 € 3.100,00 € 3.450,00 € 2.650,00 € 2.300,00 € 2.050,00 € 2.050,00 € 1.550,00 € 1.500,00 €
Sun Odyssey 449 2017 8 2.000,00 € 2.550,00 € 3.250,00 € 4.000,00 € 4.400,00 € 4.850,00 € 5.000,00 € 4.400,00 € 4.000,00 € 3.350,00 € 3.350,00 € 2.650,00 € 2.550,00 €
Model Year Kojen Kaution
1.1.-10.5.24
11.5.-24.5.24
25.5.-14.6.24
15.6.-5.7.24
6.7.-19.7.24
20.7.-16.8.24
17.8.-30.8.24
31.8.-6.9.24
7.9.-20.9.24
21.9.-27.9.24
28.9.24 >
Fountaine Pajot Astréa 42 2022 12 3.000,00 € 4.650,00 € 5.750,00 € 7.650,00 € 8.550,00 € 9.550,00 € 9.900,00 € 8.550,00 € 7.650,00 € 5.300,00 € 4.700,00 € 4.650,00 €
Lagoon 380 2018 12 2.500,00 € 2.900,00 € 3.900,00 € 4.850,00 € 5.500,00 € 5.950,00 € 6.450,00 € 5.500,00 € 4.850,00 € 4.000,00 € 2.950,00 € 2.900,00 €
Lagoon 380 2019 12 2.500,00 € 2.900,00 € 3.900,00 € 4.850,00 € 5.500,00 € 5.950,00 € 6.450,00 € 5.500,00 € 4.850,00 € 4.000,00 € 2.950,00 € 2.900,00 €
Lagoon 39 2013 12 2.500,00 € 3.050,00 € 4.200,00 € 5.050,00 € 5.950,00 € 6.450,00 € 6.950,00 € 5.950,00 € 5.050,00 € 4.300,00 € 3.100,00 € 3.050,00 €
Lagoon 39 2016 2016 12 2.500,00 € 3.200,00 € 4.400,00 € 5.150,00 € 6.150,00 € 6.650,00 € 7.150,00 € 6.150,00 € 5.150,00 € 4.500,00 € 3.250,00 € 3.200,00 €
Lagoon 40 2024 12 2.500,00 € 3.950,00 € 5.150,00 € 6.350,00 € 7.450,00 € 8.050,00 € 8.700,00 € 7.450,00 € 6.350,00 € 5.250,00 € 4.000,00 € 3.950,00 €
Lagoon 40 2023 12 2.500,00 € 3.950,00 € 5.150,00 € 6.350,00 € 7.450,00 € 8.050,00 € 8.700,00 € 7.450,00 € 6.350,00 € 5.250,00 € 4.000,00 € 3.950,00 €
Lagoon 400 2012 12 3.000,00 € 3.200,00 € 4.400,00 € 5.150,00 € 6.150,00 € 6.650,00 € 7.150,00 € 6.150,00 € 5.150,00 € 4.500,00 € 3.250,00 € 3.200,00 €
Lagoon 42 2023 12 3.000,00 € 4.750,00 € 5.850,00 € 7.650,00 € 8.700,00 € 9.600,00 € 10.100,00 € 8.700,00 € 7.650,00 € 6.000,00 € 4.850,00 € 4.750,00 €
Lagoon 42 2017 12 3.000,00 € 4.000,00 € 5.100,00 € 6.750,00 € 7.750,00 € 8.650,00 € 9.100,00 € 7.750,00 € 6.750,00 € 5.250,00 € 4.200,00 € 4.000,00 €
Lagoon 42 2018 12 3.000,00 € 4.300,00 € 5.400,00 € 7.150,00 € 8.200,00 € 8.900,00 € 9.600,00 € 8.200,00 € 7.150,00 € 5.550,00 € 4.400,00 € 4.300,00 €
Lagoon 450 2015 12 3.000,00 € 4.900,00 € 6.800,00 € 8.700,00 € 9.550,00 € 10.250,00 € 11.850,00 € 9.550,00 € 8.700,00 € 7.000,00 € 5.000,00 € 4.900,00 €
Lagoon 450 2015 12 3.000,00 € 4.600,00 € 6.300,00 € 8.050,00 € 8.750,00 € 9.150,00 € 10.750,00 € 8.750,00 € 8.050,00 € 6.500,00 € 4.700,00 € 4.600,00 €
Lagoon 450 2018 12 3.000,00 € 4.900,00 € 6.800,00 € 8.700,00 € 9.550,00 € 10.250,00 € 11.850,00 € 9.550,00 € 8.700,00 € 7.000,00 € 5.000,00 € 4.900,00 €
Lagoon 50 2019 12 4.000,00 € 9.050,00 € 10.350,00 € 12.550,00 € 13.750,00 € 14.850,00 € 17.150,00 € 13.750,00 € 12.550,00 € 10.700,00 € 9.300,00 € 9.050,00 €
Model Year Kojen Kaution
1.1.-7.6.24
8.6.-21.6.24
22.6.-19.7.24
20.7.-9.8.24
10.8.-23.8.24
24.8.-6.9.24
7.9.24 >
Antares 8 OB 2021 4 1.000,00 € 2.000,00 € 2.600,00 € 2.900,00 € 3.200,00 € 2.900,00 € 2.600,00 € 2.000,00 €
Beneteau Antares 36 2018 6 3.000,00 € 5.350,00 € 6.450,00 € 7.050,00 € 7.550,00 € 7.050,00 € 6.450,00 € 5.350,00 €
Beneteau Antares 36 2018 6 3.000,00 € 4.950,00 € 6.050,00 € 6.650,00 € 7.050,00 € 6.650,00 € 6.050,00 € 4.950,00 €
Beneteau Antares 36 2017 6 3.000,00 € 4.950,00 € 6.050,00 € 6.650,00 € 7.050,00 € 6.650,00 € 6.050,00 € 4.950,00 €
Leader 33 2020 4 3.000,00 € 4.450,00 € 5.000,00 € 5.650,00 € 5.950,00 € 5.650,00 € 5.000,00 € 4.450,00 €
Marex 310 Sun Cruiser 2022 4 3.000,00 € 5.050,00 € 5.950,00 € 6.450,00 € 6.950,00 € 6.450,00 € 5.950,00 € 5.050,00 €
Marex 320 ACC 2019 5 3.000,00 € 4.850,00 € 5.500,00 € 6.050,00 € 6.550,00 € 6.050,00 € 5.550,00 € 4.850,00 €
Marex 320 Aft Cabin Cruiser 2023 5 3.000,00 € 4.950,00 € 5.750,00 € 6.300,00 € 6.800,00 € 6.300,00 € 5.750,00 € 4.950,00 €
Marex 360 Cabriolet Cruiser 2022 4 4.000,00 € 6.350,00 € 7.100,00 € 7.950,00 € 8.100,00 € 7.950,00 € 7.100,00 € 6.350,00 €
Marex 360 CC 2021 4 4.000,00 € 6.350,00 € 7.100,00 € 7.950,00 € 8.100,00 € 7.950,00 € 7.100,00 € 6.350,00 €
Marex 375 2018 6 4.000,00 € 6.350,00 € 7.050,00 € 7.850,00 € 8.050,00 € 7.850,00 € 7.050,00 € 6.350,00 €
Model Year Kojen Kaution
1.1.-7.6.24
8.6.-21.6.24
22.6.-19.7.24
20.7.-9.8.24
10.8.-23.8.24
24.8.-6.9.24
7.9.24 >
Azimut 47 Fly 2010 8 4.000,00 € 8.950,00 € 10.200,00 € 11.200,00 € 12.200,00 € 11.200,00 € 10.200,00 € 8.950,00 €
Beneteau S. Trawler 47 2019 8 5.000,00 € 9.350,00 € 10.600,00 € 11.600,00 € 12.600,00 € 11.600,00 € 10.600,00 € 9.350,00 €
Fairline Phantom 50 2007 8 5.000,00 € 8.950,00 € 10.200,00 € 11.200,00 € 12.200,00 € 11.200,00 € 10.200,00 € 8.950,00 €
Fairline Squadron 50 2021 9 5.000,00 € 13.100,00 € 14.200,00 € 15.200,00 € 16.200,00 € 15.200,00 € 14.200,00 € 13.100,00 €
Fairline Targa 52 GT 2008 8 5.000,00 € 7.950,00 € 9.200,00 € 10.200,00 € 11.200,00 € 10.200,00 € 9.200,00 € 7.950,00 €
Galeon 430 Skydeck 2022 8 5.000,00 € 7.950,00 € 9.200,00 € 10.200,00 € 11.200,00 € 10.200,00 € 9.200,00 € 7.950,00 €
Prestige 420 Fly 2022 5 5.000,00 € 9.000,00 € 10.200,00 € 11.100,00 € 12.200,00 € 11.100,00 € 10.200,00 € 9.000,00 €
Prestige 500 Fly 2016 6 5.000,00 € 10.100,00 € 11.200,00 € 12.200,00 € 13.200,00 € 12.200,00 € 11.200,00 € 10.100,00 €
Prestige 620 S 2016 6 5.000,00 € 15.100,00 € 16.800,00 € 18.300,00 € 20.200,00 € 18.300,00 € 16.800,00 € 15.100,00 €
Sea Ray 455 2006 6 4.000,00 € 4.750,00 € 5.400,00 € 6.000,00 € 6.400,00 € 6.000,00 € 5.400,00 € 4.750,00 €
Sessa C52 2008 6 5.000,00 € 7.950,00 € 9.200,00 € 10.200,00 € 11.200,00 € 10.200,00 € 9.200,00 € 7.950,00 €
Sunseeker Manhattan 73 2013 8 5.000,00 € 23.000,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 €

Alle Preise sind in EUR/Woche

Download:
Pricelist 2024.pdf

* Jeanneau 57, Oceanis 60 & Lagoon 50 only with skipper - EXTRA!
BT - Bow thruster
Regatta: double deposit

EXTRA

Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch < 9 - 160 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch 13 m, außer Katamaranen - 275 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 330 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 15 m & Lagoon 450 - 380 EUR
Skipper/taglich + Nahrung < 13 m, außer Katamaranen - 200 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 220 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 450 & 50, RYA instructor - 250 EUR
Hostess/taglich + Nahrung < 13 m 160 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 180 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 450 & 50 - 200 EUR
Spinnaker / Gennaker Woche - 170 EUR
Safety net 80 EUR

Bereitstellung (minimal 150 EUR ) 10% des Rechnungsbetrages
Kurtaxe 1,35 kuna / Person / Tag
Extra schnorcheln set 30 EUR
Jet ski - Sea Doo Spark IBR (90 HP)/Woche (deposit 500 €) - 1300 EUR
Cayago Sea Bob F5/Woche (deposit 500 €) - 1300 EUR
Stand Up Paddle/Woche 170 EUR

Kautionsversicherung auf Anfrage möglich!

ERMÄSSIGUNGEN

-5% für zwei Wochen
-10% für drei und mehr Wochen
-5% Boatshow Rabatt
-5% für Stammkunden
-10% für Buchungen bis 31.01.23.
Maximalrabatt - fur bookings bis 31.01.2023. 15%

ZAHLUNG

a) 50 % BEI DER VERTRAGSUNTERZEICHNUNG
b) 50 % SPATESTENS 4 WOCHEN VOR DEM MIETANTRITT

YACHTUBERNAHME - SAMSTAG VON 18:00 h
YACHTRUCKGABE – 09:00 h

IM TRANSIT LOG INBEGRIFFEN
WiFi, GPS plotter im cockpit, Außenborde mit benzin, Reinigung, Bettwäsche, Handtücher, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Gas für die Küche, Seife, Spülmittel und Spülschwamm, Snackpaket als Willkommensgruß (Tee, Kaffee, Wasser, lokaler Wein der Spitzenqualität, Honig, Zucker, lokale Süßigkeiten), Schnorchelmaske.

Your bookings are fully safe with us as we are covered by Yacht Pool, Pantaenius and Uniqa-EIS financial security programs

We keep the right to change prices in case of VAT change!

Mr. Michael G. sailed on
Michael G. | Austria - Charter guest
Michael G. | Austria - Charter guest
Hallo liebes NCP Team, ich will mich für die zwei großartigen Segelwochen bei euch bedanken.
Das Jahr war ja schwierig, aber glücklicherweise konnten wir beide geplanten Wochen segeln gehen – auch wenn die zweite nur mit einem statt zwei Booten.

Hier ist gleich das erste Danke:
Vielen Dank für die Unterstützung beim Covid-Test in Sibenik, vielen vielen Dank für die tolle Betreuung von den supernetten Damen im Office – es ist immer wieder ein Vergnügen mit Ihnen die Papierarbeit zu machen und ein bisschen zu tratschen, vielen Dank für die Geduld mit uns Urlaubern, vielen Dank auch, das sie uns die verlorenen Papiere nachgesendet haben, vielen Dank für die Routenaufzeichnung.

Hier das zweite Danke:
Aber auch eure Bootsskipper sind wirklich toll – ich habe schon einiges an Erfahrung mit Charter in Kroatien – euro Bootsskipper kennen ihre Schiffe wirklich gut, die Übergabe funktioniert superprofessionell, so schnell und unkompliziert wie Möglich aber so genau und detailliert wie nötig. Wenn doch mal etwas passiert wird genau unterschieden ob es kaputtgegangen ist oder ob es kaputt gemacht oder verloren wurde – auch das ist weit über dem Standard bei den Vercharterern, dort wird nicht unterschieden ob kaputt gegangen oder kaputt gemacht.
Die Boote – ich hatte heuer die Grand Soleil 45 Pingala und die Dufour 382 Major Tom, die letzten Jahre die Dufour 412 Amazing sind alle in einem tollen Zustand, auch gegen Ende der Saison, super gepflegt, toll gereinigt – alles repariert, alles gepflegt – die Segel immer in einem sehr guten Zustand – bei der Pingala heuer mit neuer Genua, aber auch die anderen Segel sind sehr gepflegt. Alle Sicherheits und Segelrelevanten Teile super gewartet, die Bootsskipper notieren alle Rückmeldungen und alles wird gleich gefixt! Und, für echte Segler wie uns: Es gibt für viele Schiffe Gennaker oder Spinaker mit guter Leinenausrüstung und viele Schiffe mit Lattengroß, nicht nur die Rollsegel – Ihr denkt auch an echte Segler! Das einzige was ich bemerkt habe waren die Winschkurbeln waren am Ende der Saison nicht mehr so toll, aber auch da habe ich im Juni für die Pingala sofort nach Nachfrage eine neue bekommen! Vielen Dank nocheinmal und ich freue mich aufs nächste Jahr segeln – sicher wieder bei euch!

Liebe Grüße Michael
Dufour 382 26.09.-03.10.2020.
Mrs. Lisa W. sailed on
Lisa W. | Italy - Charter guest
Lisa W. | Italy - Charter guest
We would like to thank all the team at NCP for the fantastic service we received during our 2019 Croatia sailing holiday.
From start to finish everything has been first class; Katarina, Antonia and Sandra were really efficient, professional and friendly during initial enquiry to booking and then check in at the Marina. The boat was really immaculate upon delivery, everything in perfect working order. All cleaning team, skipper Ratko and all other staff on the pier C responsive and competent.
We especially appreciated the welcome pack consisting of locally products, wine, biscuits etc all delicious. BRAVI BRAVI BRAVI!!!
We cannot wait to return!
Grand Soleil 37R

Benötigen Sie Hilfe bei der Buchung?

  • Sie sind sich nicht sicher, welches Boot Sie wählen sollen?
  • Sind Sie an einem Boot interessiert, das in Ihrem Zeitraum nicht frei ist, oder möchten Sie von Samstag auf Samstag buchen?
  • Irgendwelche besonderen Wünsche?

Rufen Sie uns an
+385 (0) 22 312 999

Schreib uns
booking@ncp-charter.com

Benötigen Sie Hilfe bei der Buchung?